نمایش ۱ - ۰ کالا از ۰

هیچ محصولی یافت نشد.

پیپ از قدیم تا به امروز

کشیدن پیپ از قرنها روشی جهانی برای استعمال تنباکو بوده است. از نظر تاریخی ، pipe در مراسمی مورد استفاده قرار می گرفتند که بسیار مهم بوده است .این سنت به تدریج در طول سال ها به عنوان یک روش پذیرفته شده برای استفاده از تنباکو بوده است. معمولا تنباکوی آن معطر و طعم دار بوده است.

تعدادی زیادی از فرهنگ های بومی آمریکا سنت کشیدن pipe را  مدتها قبل از ورود اروپاییان  را داشتند و تبدیل به مراسم و سنن مهم آنها شده بود. مراسمی هم چون 

تشریفات ، میثاق و پیمان های مهم ، مراسم مذهبی و موارد دیگر

دخانیات در قرن شانزدهم از قاره آمریکا به اروپا وارد شد و به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت.

کشیدن pipe از دهه 1960 در حال کاهش است اما امروزه درصد کمی از افراد سیگاری ، به ویژه مردان مسن ، هنوز به پیپ علاقه مندند.

مقایسه ( 0 مورد )